Investiční fondy


CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Aktuální hodnota nemovitostí
napříč celou ČR a Polskem

Podlahová plocha
k pronájmu

Roční nárůst AUM
za rok 2021

Fond přináší klientům dlouhodobě stabilní zhodnocení*

+ 39,04 % 

od spuštění
23.02.2016 – 30.04.2023

6+ % p.a.

předpokládaný výnos
pro rok 2023

CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV

Garantovaný výnos*

Očekávaný objem majetku fondu
do konce roku 2022

Na výstavbě rezidenčních či průmyslových nemovitostí se mohou kvalifikovaní investoři podílet prostřednictvím tzv. prioritních investičních akcií (PIA) s podmíněnou garancí výnosu, a to do výše fondového kapitálu výkonnostních investičních akcií (VIA I), které jim zajišťují výnos až 9 % p.a., minimálně však 7 % p.a.

Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací

Uvedené údaje o výkonnosti fondu se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního / výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li) nebo na webu www.czech-fund.cz.