Investiční fondy


CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Aktuální hodnota nemovitostí
napříč celou ČR a Polskem

Podlahová plocha
k pronájmu

Roční nárůst AUM
za rok 2020

Rizikovost fondu

Fond přináší klientům dlouhodobě stabilní zhodnocení*

+ 30,53 % 

od spuštění
23.02.2016 – 31.03.2022

+3,53 %

zhodnocení za rok 2021
01.01.2021 – 31.12.2021

CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV

Cílený výnos

Očekávaný objem majetku fondu
do konce roku 2022

*Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací

Uvedené údaje o výkonnosti fondu se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního / výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li) nebo na webu www.czech-fund.cz.