Zákonné informace


Zákonné informace

Společnost Vega Capital a.s. je řízenou osobou ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a tvoří koncern s řídící osobou, kterou je její majoritní akcionář, kdy řídící osoba uplatňuje v řízené osobě jednotné řízení sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

Ke stažení: